top of page

TERMENI ȘI CONDIȚII

 1. Prin conţinutul său, prezentul document pune la dispoziţia clienţilor săi termenii şi condiţiile de participare la jocurile Mysterium. Pentru a putea participa la jocurile Mysterium este necesar acceptul explicit si nerevocat al prezentelor termene si conditii. În cazul în care clientul refuză să îşi dea acceptul sau revocă acceptul dat, nu va putea participa la jocurile Mysterium.
   

 2. Jocurile Mysterium sunt accesibile tuturor persoanelor cu vârsta peste 14 ani (şi inclusiv), vorbitoare de limba română şi/sau engleză. Persoanele cu vârste între 14 şi 18 ani trebuie însoţite de un adult sau trebuie să prezinte, în scris, consimţământul parintelui/ tutorelui legal în vederea participării la joc.
   

 3. Jocurile nu necesită abilităţi sau cunoștinte speciale şi nici utilizarea forţei, a unor cascadorii sau a oricăror alte metode violente. Solutiile pentru rezolvarea provocărilor nu implică alterarea mobilierului, a instalaţiilor sau a obiectelor de decor.
   

 4. Scenariile corespunzătoare jocurilor Mysterium au fost realizate cu respectarea tuturor măsurilor de precauţie necesare pentru participant şi nu conţin elemente sau obiecte dăunătoare sau periculoase. Participanţii îşi asumă în întregime responsabilitatea pentru orice acţiune voluntară sau involuntară provocatoare de suferinţe fizice sau psihice.
   

 5. Daunele sau deteriorările produse obiectelor din cameră sau camerei în sine pe timpul jocului sunt responsabilitatea totală a participanţilor la joc şi vor fi reparate sau înlocuite de către aceştia pe cheltuiala proprie a participanţilor.
   

 6. Nu este permisă dezlipirea benzilor autocolante şi a însemnelor. Acestea conţin mesaje precum “Do not touch/Nu atingeţi” si sunt plasate în camera pentru protecţia dumneavoastră.
   

 7. Bunurile personale pe care participanţii la joc le au asupra lor (telefoane mobile, chei, genţi, ghiozdane, cărţi, instrumente de scris, laptop-uri, aparate de înregistrare audio sau video, alimente sau băuturi) vor fi lăsate în afara camerei, în dulapurile încuiate puse la dispoziţie de către Organizatori.
   

 8. Este recomandat să ajungeţi cu cel putin 15 minute înainte de ora rezervării, pentru a participa la instructajul privind modul de desfăşurare a jocului, instructajul privind securitatea şi sănătatea dumneavoastră, precum şi instructajul privind prevenirea unor incendii şi accidente.
   

 9. Cei care întârzie vor fi instruiţi în timpul rezervat pentru jocul în sine. Nu este permis accesul în camerele de joc în lipsa instructajului. Jocul încetează în maxim 60 sau 90 de minute (pentru Escape Rooms) sau 100 de minute (pentru Challenge Rooms) de la intrarea în cameră, indiferent daca a fost gasită sau nu soluţia.
   

 10. La joc pot participa echipe de 2 până la 7 membri (pentru Escape Rooms). Pentru Challenge Rooms este nevoie de două echipe formate din minim 6 jucători.
   

 11. Nu este permis accesul la joc sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor. În astfel de cazuri, organizatorii își rezervă dreptul de a anula sau întrerupe imediat jocul fără rambursarea contravalorii acestuia. De asemenea nu este permis accesul cu băuturi alcoolice sau stupefiante în incinta Mysterium.
   

 12. Participanții înțeleg și acceptă faptul că derularea jocului este urmarită live de către organizatori cu ajutorul camerelor de supraveghere. Supravegherea video şi audio a participanţilor este necesară şi utilizată exclusiv pentru buna derulare a jocului şi pentru intervenţia rapidă în situaţii excepţionale.
   

 13. Persoanele cu o stare de sănătate ce ar putea fi afectată negativ de petrecerea unui timp de până la 60 de minute- respective până la 100 de minute într-un spaţiu închis sunt sfătuite să nu participe la joc. Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru participarea la joc a persoanelor respective.
   

 14. Înregistrarea video sau fotografierea camerelor, a jocului sau a obiectelor din cameră este strict interzisă. În caz de nerespectare a acestor reguli, jocul va fi întrerupt imediat de către organizatori fără rambursarea contravalorii acestuia şi se vor începe demersurile legale pentru protejarea proprietăţii intelectuale.
   

 15. Rezervările se pot face atât telefonic cât și online. În ambele cazuri, rezervarea se va confirma printr-un e-mail care conține informațiile legate de aceasta. În cazul în care nu ați primit e-mail de confirmare, vă rugăm să ne contactați telefonic la 0729088801 sau prin e-mail la office@mysteriumescape.ro. Pentru anularea sau modificarea rezervării, participanții trebuie să contacteze echipa telefonic sau prin e-mail cu cel putin 3 ore înainte de rezervare.
   

 16. Participanţii la joc declară pe propria răspundere că au înţeles, sunt de acord şi îşi asumă toate informaţiile şi regulile din prezentul document. Declară de asemenea că nu vor întreprinde nicio acţiune care să provoace lor înşişi sau celorlaţi suferinţe fizice sau psihice.
   

 17. Utilizarea, copierea, distribuirea sau publicarea unor opere creative asemănătoare cu jocurile Mysterium sunt strict interzise. MYSTERIUM S.R.L. îşi rezervă dreptul de a întreprinde acţiuni legale împotriva celor care încalcă aceste drepturi.
   

 18. În caz de nerespectare a prezentelor termene si condiții, ori a regulilor de conduită explicate în cadrul instructajului, organizatorii își rezervă dreptul ca în funcție de situație, să nu permită accesul în camere, să întrerupă jocul fără rambursarea contravalorii acestuia, ori să înceapă demersurile legale necesare.
   

 19. Pe lângă rambursarea și/sau înlocuirea obiectelor, deteriorarea obiectelor din cameră sau a camerei în sine atrage plata contravalorii jocurilor rezervate în ziua respectivă pentru camera aflată în chestiune, jocuri ce nu se vor putea desfășura din acest motiv.

bottom of page