top of page

POLITICILE PENTRU COLECTAREA, PROCESAREA ȘI PROTEJAREA
DATELOR PERSONALE

Pentru a participa la jocurile de tip escape room organizate de MYSTERIUM și buna desfășurare a acestora, este necesară colectarea și procesarea unor date personale și de contact de la participanți în momentul programării jocului sau la momentul efectuării comenzii pentru un voucher-cadou. Scopurile în care aceste date sunt folosite și felul în care sunt folosite sunt descrise în cele ce urmează.

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PENTRU COLECTAREA ȘI PROCESAREA DATELOR PERSONALE PENTRU REZERVĂRI ȘI JOCURI ÎN CAMERELE MYSTERIUM

Părți

Prezenta Declarație este încheiată între persoana care efectuează rezervarea sau persoana care efectuează o comandă pentru un voucher-cadou, numită în continuare subiect, și MYSTERIUM S.R.L., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J29/1607/2022, având Codul Unic de Identificare 46292264, telefon 0729088801, adresă de email office@mysteriumescape.ro, numită în continuare beneficiar.

 

Obiectul consimțământului

Prezenta declarație exprimă consimțământul subiectului pentru colectarea și procesarea datelor personale ale acestuia de către beneficiar.

 

Datele colectate

Datele colectate de la subiect de către beneficiar și scopul colectării acestora sunt:

 • Prenume și nume – pentru adresare și contact

 • Număr de telefon – pentru transmiterea de comunicări, confirmarea rezervărilor, notificări de întârziere la ora programată, oferte și informări

 • Adresa de email – pentru transmiterea confirmărilor de rezervare și a mesajelor de reamintire a rezervării, contracte, facturi sau alte documente necesare, informări cu privire la oferte

 • Fotografie de grup – cu rol de suvenir al jocului

 • Adresa de domiciliu (doar în cazul comenzii de voucher-cadou) – pentru generarea facturii

 

Scopul în care va fi utilizat consimțământul subiectului

Datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict în următoarele scopuri:

 • Realizarea unui cont pe platforma proprie a site-ului web www.mysteriumecape.ro

 • Publicarea pe Internet a faptului că subiectul a utilizat serviciile companiei, a descrierii acestora.

 • Transmiterea prin SMS de notificări

 • Efectuarea de apeluri de prezentare a ofertelor, serviciilor și produselor companiei

 • Publicare în panoul de portofoliu de clienți aflat în incinta companiei

 • Menționarea în clipurile video, imaginile, ofertele și cataloagele tipărite de prezentare ale companiei
   

Postarea fotografiilor se va efectua în următoarele locații:

 • Site-ul web al benficiarului

 • Pagina de Facebook

 • Pagina de Instagram

 • Pagina de TripAdvisor

 • Pagina de Google+

 • Pagina de LinkedIn
   

Drepturile subiectului

Subiectul este protejat de către Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, poate interveni oricând dorește și poate solicita:

 • informarea și consultarea informațiilor vizate

 • actualizarea informațiilor vizate

 • ștergerea din baza de date a beneficiarului a informațiilor vizate

 • restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate
   

Valabilitate

Prezentul consimțământ este valabil pentru o perioadă nelimitată sau până la retragerea sa.
 

Declarație

Subiectul, rezervând camera de joc, își exprimă consimțământul în favoarea beneficiarului cu privire la utilizarea (neremunerată) a imaginilor fotografice ale persoanei sale în scopurile descrise mai sus. Utilizarea imaginilor fotografice în alte scopuri decât cele descrise mai sus sau pentru comercializarea prin transferul imaginilor către alți terți decât cei menționați este strict interzisă.

bottom of page